Masz problem z odzyskaniem należności za wykonaną pracę, usługę, a może produkt? Odzyskiwanie należności to długotrwały proces, który zajmuje Twój czas. Jeśli chcesz zwiększyć skuteczność działań windykacyjnych, nie popełniaj kilku podstawowych błędów.

Brak pisemnego potwierdzenia ustaleń

Zgodnie z prawem w Polsce umowy zawierane ustnie są wiążące. Jednak najtrudniejszym aspektem jest wówczas wykazanie nie tylko jej warunków, ale też faktu, że została ona zawarta dobrowolnie przez wskazane strony. Co za tym idzie, umowy bez pisemnych ustaleń są wiążące, jednak mogą znacznie utrudnić odzyskiwanie należności. Niestety wciąż jest to jeden z podstawowych błędów, którego warto w przyszłości uniknąć. Sporządzenie nawet najprostszego dokumentu – umowy lub oświadczenia, które zawiera dane osobowe obydwu stron, kwotę, a także warunki spłaty (np. termin, możliwe odsetki, sposób płatności, itd) – zapewni bezpieczną transakcję. Takie zabezpieczenie skłania do terminowego dopełnienia umowy i jest w stanie uchronić nas od konsekwencji, które mogłyby się pojawić, jeśli nie zawarto umowy pisemnej.

Jeśli jednak w przeszłości popełniłeś ten błąd i usilnie próbujesz odzyskać własne pieniądze, nadal jest to możliwe. Dobrze, jeśli istnieje świadek (bądź dwóch), który był obecny podczas zawierania umowy ustnej oraz przekazania towaru lub pieniędzy. Sprawa oczywiście powinna być rozstrzygana na drodze sądowej z zachowaniem przepisów prawa obowiązującego w Polsce.

Groźby bez pokrycia

Jeśli jesteś nastawiony na odzyskiwanie należności, nie pozwól, aby frustracja wzięła górę. Groźby bez pokrycia sprawią, że druga strona zauważy Twoją niemoc i poczuje się bezkarna. W ten sposób stracisz nie tylko czas, ale również faktyczną możliwość otrzymania pieniędzy. Co więcej, zastraszanie może stworzyć konflikt interesów z ustawodawstwem w Polsce. Nękanie, szantaż oraz groźby są wykroczeniami, które podlegają karze. W tym wypadku dłużnik zostałby uznany za ofiarę popełnionego czynu, ponieważ sąd rozpatrywałby jedynie fakt, jakim jest zastraszanie. Istniejący dług to jedynie okoliczność. Dlatego też warto uchronić się od konsekwencji prawnych i odzyskać należności w sposób właściwy. Jeśli zdecydujesz się na ustalenie innego terminu spłaty, spłatę częściową bądź ratalną, a może inne rozwiązanie w danej sytuacji, pamiętaj o pisemnym potwierdzeniu warunków. Sztywno trzymaj się wspólnych postanowień, a gdy zostaną złamane, wesprzyj się pomocą z zewnątrz. Rozwiązaniem problemu może być firma windykacyjna, o ile zdecydujesz się na taki rodzaj odzyskiwania długu.

Profesjonalna postawa

Konflikty na tle finansowym powinny przebiegać z zachowaniem właściwych manier, jednak bycie zbyt miłym to czasami oznaka słabości. Nawet jeśli jesteś w stanie zrozumieć powody, dla których Twój dłużnik opóźnia się ze spłatą, nie ulegaj presji i nieprzemyślanym emocjom. Wytrwale dąż do odzyskania należności. Możesz jednak zgodzić się na inne warunki spłaty, które mogłyby okazać się wyciągnięciem pomocnej dłoni w stronę dłużnika. Rozłożenie płatności na raty bądź zmiana terminu to często sposób na odzyskanie środków. Prowadź rozmowy w sposób zdecydowany i proponuj tylko przemyślane rozwiązania. To właśnie Ty musisz decydować o tym, w jaki sposób i kiedy zostaną zwrócone Twoje należności. Zachowaj pewność siebie oraz dobre maniery, ale nie pozwól sobie na odgórne traktowanie. Możesz inspirować się sposobem działania firmy windykacyjnej. Regularnie przypominaj o istniejącym długu, zwłaszcza jeśli obawiasz się, że nie zostanie on spłacony. W przypadku niedotrzymania terminu, natychmiast negocjuj warunki spłaty.

Odzyskiwanie należności to trudna sztuka wymagająca wielu umiejętności miękkich. Nie musisz działać w tym zakresie samodzielnie. Profesjonalny windykator może przejąć na siebie zadanie odzyskania należności. Dysponując odpowiednim doświadczeniem, będzie wiedział, jak podejść do dłużnika, by przekonać go do spłaty zadłużenia.