Nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych oraz inne problemy księgowe w przedsiębiorstwie wykryje profesjonalnie przeprowadzony audyt podatkowy. Kto może go wykonać? Biuro doradztwa podatkowego.

Audyt podatkowy jest skutecznym narzędziem pozwalającym wyeliminować potencjalne ryzyko nałożenia kar na przedsiębiorcę, który nie dopełnił formalności związanych m.in. z prawidłowym księgowaniem faktury.

Podstawowe cele audytu podatkowego

Podstawowym narzędziem, z którego może skorzystać każdy przedsiębiorcy aby zweryfikować rozliczenia podatkowe występujące w jego firmie jest audyt podatkowy. Efektem przeprowadzanych badań jest raport o ewentualnych nieprawidłowościach oraz z indywidualnymi wytycznymi, co należy zrobić, aby poprawić działanie firmy na tym poziomie. Prawidłowo przeprowadzona optymalizacja podatkowa pozwala na przygotowanie do kontroli podatkowej i minimalizuje ryzyko nałożenia mandatu skarbowego lub innych kar skarbowych. Wpływa także na rozwój firmy i przyczynia się do ograniczenia kosztów w wewnętrznych strukturach.

Przejedźmy jednak do podstawowych celów audytu podatkowego:

  • wykrycie i usunięcie nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych,
  • sprawdzenie i wdrożenie nowych (w razie potrzeby) działań w zakresie prowadzonej księgowości,
  • przygotowanie sprawnej polityki podatkowej,
  • przeanalizowanie formy działalności i wybranie nowej metody rozliczeń, jeżeli aktualna jest niekorzystna dla przedsiębiorcy,
  • wprowadzenie zmian w strukturze przedsiębiorstwa, które przełożą się na większe zyski, a mniejsze koszty.

Co przedsiębiorca zyska na audycie podatkowym?

Audyt podatkowy pozwala przedsiębiorcy w legalny sposób wyeliminować błędy i uniknąć odpowiedzialności przed Urzędem Skarbowym. Jest to dobra strategia, jeżeli czeka Cię kontrola, a chcesz przed ingerencji urzędników zdiagnozować problemy podatkowe występujące w Twoim przedsiębiorstwie.

Audyt od czasu do czasu warto również przeprowadzić dla własnego bezpieczeństwa, aby sprawdzić działania księgowych, jak i innych pracowników przez Ciebie zatrudnianych, a zajmujących się finansami i ważną dokumentacją. Najlepiej jest zlecić jego wykonanie zewnętrznej firmie, co gwarantuje obiektywizm i brak interesu w ukrywaniu niewygodnych faktów.

W związku z tym, że badanie jest przeprowadzane z zastosowaniem elektronicznych narzędzi, przygotowany raport zawiera bardzo dużo danych, jest szczegółowy, kompletny. Badanie zgromadzonych materiałów pomaga zweryfikować nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, a finalnie prowadzi do poprawy działania firmy, która jest prowadzona legalnie na gruncie podatkowym oraz finansowym.

Audyt podatkowy wspiera zarządzanie profesjonalnego przedsiębiorstwa

Prawidłowo zaprojektowane procedury wewnętrzne mogą uchronić przedsiębiorstwo przed błędami i karami ze strony Urzędu Skarbowego. Audyt podatkowy działa w dużej mierze na korzyść przedsiębiorcy, ponieważ pomaga w optymalizacji kosztów. Przeprowadzony przez doświadczonego doradcę podatkowego ułatwia prowadzenie biznesu bezpiecznego, stabilnego i skutecznie rozwijającego się.