Przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej wszystkie zarobki firmy są jednocześnie zarobkiem właściciela – i płaci on od nich wyłącznie jeden raz podatek. Zupełnie inaczej jest w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Ze względu na swoje liczne zalety cieszą się one bardzo dużą popularnością wśród przedsiębiorców, ale mają jedną zasadniczą wadę, a mianowicie tak zwane podwójne opodatkowanie. Na szczęście istnieje kilka legalnych sposobów na rozwiązanie tego problemu, które pozwalają znacznie zmniejszyć zobowiązania względem fiskusa.

Na czym polega podwójne opodatkowanie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma osobowość prawną, w przeciwieństwie do jednoosobowych działalności. Może mieć więcej niż jednego właściciela, posiada osobny numer NIP i rachunek bankowy. A konsekwencją tego jest to, że wszystkie zarobione przez spółkę pieniądze są jej, i od nich trzeba zapłacić obowiązkowy podatek dochodowy w wysokości 19%. Żeby wypracowane zyski trafiły do wspólników, to mogą oni sobie wypłacić dywidendę. A że operacja ta wiąże się z powstaniem dochodu, to trzeba będzie od niego po raz drugi zapłacić podatek. W efekcie zarobione pieniądze są opodatkowane dwa razy, pierwszy na etapie rozliczania dochodów samej spółki, a drugi przy dywidendzie. Ta nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, a więc nie może pomniejszać podatku dochodowego.

Sposoby unikania podwójnego opodatkowania

Podatek dochodowy spółka musi płacić wyłącznie wtedy, gdy wypracowała ona zyski. Dlatego też podstawą unikania podwójnego opodatkowania jest doprowadzenie do takiej sytuacji, aby po pierwsze wypłacać pieniądze w taki sposób, aby było to kosztem, a po drugie żeby tych kosztów było więcej niż dochodów. Istotne jest także to, aby wypłata była w tym samym miesiącu, w którym jest księgowany przychód. Z racji tego odpada wspomniana już dywidenda, jako że nie jest ona kosztem. Podobnie mało korzystnie wygląda kwestia zatrudnienia wspólników na umowę o pracę, która będzie obciążona wysokimi składkami na ZUS. Wymienione poniżej sposoby są znacznie skuteczniejsze, a co najważniejsze w pełni legalne.

– Pełnienie funkcji członka zarządu

Każda spółka musi posiadać zarząd, który jest powoływany przez wspólników. Wynagrodzenie dla członków tego zarządu, podobnie jak prezesa,  nie jest objęte obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, a jedynie podatkiem dochodowym obliczanym według skali podatkowej. Ale z drugiej strony można je zaliczyć do kosztów, więc w praktyce taka operacja wzajemnie się zbilansuje.

– Zatrudnienie na umowę o dzieło

Spółki nie mają obowiązku zatrudniania pracowników, ale mogą to zrobić, i to w różnej formie, w tym mogą formalnie zatrudniać wspólników. Wtedy wypłacane wynagrodzenia stanowią koszt spółki i będą obniżać jej dochody. Na pewno nie będzie opłacalne zatrudnianie na umowę o pracę, z powodu wspomnianych już wysokich składek ubezpieczeniowych. Niewiele lepiej wygląda umowa zlecenie, za to bardzo korzystnie pod względem podatkowym prezentują się umowy o dzieło. Przy umowach z 50-procentowymi kosztami uzyskania przychodu podatku będzie jedynie 9 procent.

– Wynajem powierzchni

Kolejnym sposobem na uniknięcie podwójnego opodatkowania, choć z reguły w niewielkim wymiarze, jest wynajem powierzchni. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy spółka zakładana jest w czyimś mieszkaniu. Należy wtedy podpisać umowę najmu lokalu, która będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu. Strona wynajmująca będzie musiała oczywiście zapłacić podatek, ale można zdecydować się na bardzo korzystny ryczałt. Nie tylko nie będzie wtedy podwójnego opodatkowania, tylko pojedyncze, i to dodatkowo w wymiarze zaledwie 8,5%.

Porady: Biuro Rachunkowe Mddp-Outsourcing.pl