Rok szkolny to czas, w którym rodzice zaczynają przeczesywać internet w poszukiwaniu odpowiednich zajęć dodatkowych dla swoich pociech. Najczęstsze wybory padają oczywiście na języki obce, głównie angielski, zajęcia sportowe lub plastyczne. Dbanie o prawidłowy rozwój dziecka już od najmłodszych lat jest bardzo ważne. Wyrabianie w nim dobrych nawyków poprzez naukę systematyczności z pewnością zapunktuje w przyszłości. Popularne zajęcia dodatkowe można jednak zastąpić czymś niezwykłym, co pozwoli w pełni rozwinąć cały potencjał twórczy dziecka. To właśnie gwarantuje arytmetyka mentalna, którą rodzic powinien poznać, zanim wybierze odpowiednie zajęcia pozalekcyjne dla swojego dziecka.

Czym jest arytmetyka mentalna?

Arytmetyka mentalna często kojarzona jest jako korepetycje z matematyki, w trakcie których dziecko uczy się błyskawicznego liczenia w pamięci. Jednak jest to rozumowanie błędne, ponieważ metoda ta jest w stanie zapewnić dziecku znacznie więcej.

Na naszą inteligencję, zdolność przyswajania informacji oraz ich wykorzystywania wpływ mają obie półkule mózgu. Sukces gwarantuje ich równomierny rozwój, jednakże u większości ludzi bardziej pracuje tylko jedna z nich. Dominacja jednej półkuli nad drugą kształtuje się właśnie w okresie dzieciństwa. Badania wykazują, że mózg dziecka w wieku od 4 do 12 lat przechodzi najbardziej intensywny rozwój. I to właśnie równomierny rozwój obu półkul mózgowych zapewniają zajęcia z arytmetyki mentalnej. Zajęcia pozwalają na rozwinięcie w jak najszerszym zakresie zdolności intelektualnych oraz twórczych dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Co umożliwia arytmetyka mentalna?

Jest to metoda, która umożliwi rozwinięcie umiejętności zarówno zmysłowych, takich jak: szybkie liczenie i reagowanie, większa koncentracja i skupienie, dobra pamięć wizualna i słuchowa, jak i kreatywnych, czyli: pomysłowości, samodzielności, bogatej wyobraźni i abstrakcyjnego myślenia. Umiejętności nabyte w trakcie takich zajęć pomogą przede wszystkim dziecku w zdobyciu lepszych wyników w szkole oraz usprawnią jego proces codziennej nauki, co ogromnie przyda się w latach późniejszych. Arytmetyka mentalna ułatwi naukę języków obcych oraz pozytywnie wpłynie na pewność siebie i własną samoocenę.

Metoda nauki arytmetyki mentalnej

Mówiąc o metodzie, należy na początku zdać sobie sprawę z samej roli i znaczenia, jakie odgrywa tu liczenie w pamięci. Nie ma ono na celu wyłącznie wykształcenia zdolności matematycznych, ale ma pomóc dziecku zwiększyć jego koncentrację, zdolność dedukcji, pobudzić do kreatywnego, twórczego myślenia.

Zajęcia przebiegają w ten sposób, że na początku dzieci uczą się liczenia przy pomocy specjalnych liczydeł (zwanych abakusami), następnie stosowane są pomoce w postaci specjalnych kart, natomiast końcowy etap to wizualizacja liczydła. Dziecko dokonuje obliczeń w głowie, wyobrażając  sobie liczydło i przesuwanie składających się na niego koralików. Nie ma konieczności posiłkowania się kalkulatorem, kartką czy innymi tego typami pomocami.

Oczywiście zajęcia z arytmetyki mentalnej nie polegają na tym, że dziecko przez parę godzin rozwiązuje zadania matematyczne i dokonuje obliczeń. Są one angażujące, pełne łamigłówek  i zagadek logicznych, a także edukacyjnych gier planszowych. Dzieci pracują zarówno indywidualnie, jak i w grupach.

Dla kogo są zajęcia z arytmetyki mentalnej i jak długo trwają?

Jak zostało wcześniej wspomniane, najintensywniejszy rozwój mózgu następuje w wieku od 4 do 12 lat. Swoich sił z arytmetyką mentalną najlepiej zatem spróbować w wieku ok 5 do 7 lat. Oczywiście dzieci po 12 roku życia również mogą przystąpić do tego typu zajęć, jednak ich efekty mogą pojawić się nieco później. Pamiętajmy, że są to zajęcia idealne dla każdego malucha na każdym poziomie zdolności i umiejętności.

Inspirowane: Abakus-center.eu/pl-pl/ – zajęcia kreatywne dla dzieci