Prowadzenie księgowości jest nieodłącznym elementem każdej firmy. Większe przedsiębiorstwa posiadają zespoły księgowe, dzięki czemu finanse firmy są odpowiednio prowadzone oraz rozliczane na czas. Bardzo ważne jest, aby cały zespół pracował wydajnie, a menadżer, który nim zarządza, miał pełną kontrolę nad aktualną sytuacją w firmie. Z tego względu warto wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie nowoczesne rozwiązanie polegające na korzystaniu z systemu kontroli zarządczej. Jakie są zalety takiego systemu? Jak działa system kontroli zarządczej?

Kontrola zarządcza w pionie finansowym

Dobre zarządzanie zespołem księgowym przez menadżera może być znacznie prostsze dzięki systemowi zarządzania. System opiera się na efektywnym planowaniu zadań, które należy wykonać, żeby na czas zamknąć dany miesiąc rozliczeniowy. Praca oraz rozdzielanie poszczególnych zadań pracownikom w księgowości możliwe jest dzięki szczegółowym instrukcjom, które są generowane przez system. Daje to znacznie bardziej płynną oraz uporządkowaną pracę, która owocuje dotrzymaniem wszystkich terminów związanych z płatnościami czy prawem podatkowym. Dodatkowo osoba zarządzająca całą księgowością ma na bieżąco wgląd w aktualny stan danego procesu, na przykład podczas księgowania i zamykania miesiąca.

Wszystkie czynności księgowe obarczone są ryzykiem. Dlatego nowoczesne funkcje systemu kontroli zarządczej potrafią temu przeciwdziałać za pośrednictwem dedykowanych procesów kontroli sald bilansowych. Dzięki temu ryzyko pojawienia się w raporcie finansowym nieprawidłowych danych jest znacznie zmniejszone. Jednocześnie możliwe jest bardzo szybkie wykrywanie powstałych opóźnień oraz występującego ryzyka finansowego. Bardzo ciekawą funkcją jest również kontrola jakości pracy oraz efektywności poszczególnych pracowników. Nie tylko daje to znacznie lepszy ogląd na pracę zespołu księgowego, ale zarazem motywuje pracowników do osiągania lepszych efektów oraz wytężonej pracy nad swoimi zadaniami i obowiązkami.

Dobra organizacja pracy

System oferuje również pomoc przydatną podczas rozdzielania obowiązków między poszczególnych pracowników zespołu a także ustalenie harmonogramu. W systemie można przypisać dane zadania oraz zakres obowiązków do każdego z pracowników, co bardzo upraszcza pracę, ponieważ każdy jest odpowiedzialny za swoje obowiązki. Dla każdej z czynności można również dodać termin jej wykonania, co z kolei przyczynia się do tego, że dobrze zaplanowana praca na pewno zostanie wykonana na czas.

Zarządzanie ryzykiem finansowym

System kontroli zarządczej pozwala na prawidłowe wykrywanie ryzyka oraz brak raportowanie nieprawidłowych danych. Okresowe sprawdzanie kont bilansowych a także brak błędów popełnianych przez księgowych to podstawa dobrze prosperującej firmy oraz dobrze zarządzanych finansów. Nie bez znaczenia jest również efektywniejszy przepływ dokumentów, który zapewnia system kontroli zarządczej. Są to ogromne zalety tego nowoczesnego rozwiązania, ponieważ praca menadżera zespołu księgowego jest znacznie prostsza, wyeliminowane są ludzkie pomyłki, a przedsiębiorstwo jest rozliczane na czas bez rażących błędów. Dlatego właśnie warto wprowadzić ten system do swojej firmy, zminimalizować ryzyko i usprawnić księgowość w przedsiębiorstwie.

Inspirowane: flexisolutions.pl – program do raportowania zarządczego