W Polsce trudno uzyskać pozwolenie na broń, ale nie jest to niemożliwe. Przydaje się m.in. do obrony własnej, czy w pracy. Broń jest także podstawowym wyposażeniem strzelnicy w Warszawie, którą można traktować jako formę rozrywki wyższego stopnia – dla w pełni świadomych użytkowania broni palnej. Jakie wymagania trzeba spełnić, by otrzymać pozwolenie na broń?

Pozwolenie na broń – od czego zacząć?

Jeśli ktoś potrzebuje mieć pozwolenie, bo np. chciałby wybrać się na strzelnicę w Warszawie, musi dopełnić praktycznie takie same formalności, jak każdy, kto będzie legalnie korzystać z broni. Warto zacząć od skompletowania niezbędnej dokumentacji. Potrzebny będzie w tym przypadku m.in. dokument tożsamości potwierdzający stały adres zamieszkania na terenie Polski.

Zezwolenie na broń – w jakim wieku?

Najczęściej trzeba ukończyć 21 lat, żeby móc teoretycznie z powodzeniem ubiegać się o wydanie pozwolenia. Osoby, które mają 18 lat, też mogą otrzymać pozwolenie, jednak tylko w ramach wstawiennictwa uczelni, czy innej placówki, pod jaką podlegają (np. stowarzyszenia obronnego). Muszą jednak liczyć się z tym, że gdy uzyskają zezwolenie, będą mogły posługiwać się wyłącznie bronią do celów sportowych.

Dokumentacja medyczna

By móc pójść na strzelnicę w Warszawie i skorzystać bez problemu ze wszystkich sprzętów, które są dostępne, należy mieć pozwolenie. Nie otrzyma się go bez orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia – pod względem psychologicznym oraz psychiatrycznym. Specjalista musi też wypowiedzieć się w kwestii sprawności ruchowej osoby, która chciałaby uzyskać pozwolenie.

Wśród dokumentów dotyczących analizy stanu zdrowia przyszłego właściciela broni palnej, nie może zabraknąć wzmianki o abstynencji alkoholowej, a także o nie zażywaniu i braku uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Patent strzelecki

Mając patent strzelecki, wciąż jeszcze nie można pójść na strzelnicę w Warszawie i skorzystać z naładowanej broni z prawdziwego zdarzenia. Niemniej ubiegając się o takie zaświadczenie, ma się regularną styczność z bronią, w tym z tą, z której osoba starająca się o pozwolenie, chciałaby strzelać w przyszłości. Uczęszczając do klubu strzeleckiego i ćwicząc się w obsłudze broni, można otrzymać patent strzelecki po 3 miesiącach, jednak nie wcześniej jak po zaliczeniu egzaminu Patentowego PZSS.

Licencja klubowa

Otrzymując patent strzelecki, można następnie ubiegać się o specjalną licencję, upoważniającą do udziału w zawodach. Zanim osiągalne będzie pozwolenie na broń, a w efekcie strzelnica w Warszawie, należy być aktywnym członkiem klubu strzeleckiego przez co najmniej 4 lata. Oprócz patentu i licencji są bowiem ważne starty w zawodach, które dopełniają niezbędną dokumentację potrzebną do uzyskania pozwolenia.

Pozwolenie na broń

Strzelnica w Warszawie jest dla osób, które mają licencję na broń. Otrzymuje się ją po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o wydanie pozwolenia. Wniosek o pozwolenie weryfikuje właściwa komórka Policji. Zanim otrzyma się tę licencję, dzielnicowy ma obowiązek przeprowadzić wywiad środowiskowy, a także wydać potrzebną broń, na jaką wydaje się pozwolenie. Osoba, która uzyska licencję na broń, otrzymuje pozwolenie na jej użytkowanie do celów sportowych.