Upadek z wysokości może prowadzić do wielu poważnych komplikacji, trwałego uszkodzenia ciała, kalectwa, a nawet śmierci. Wiedzą o tym i pamiętają pracownicy, którzy na co dzień wykonują pracę na wysokości. Powinien o tym pamiętać również pracodawca, który wysyła swoich pracowników do tego typu obowiązków. Ważne jest, aby zapewnić pracownikom odpowiednią, skuteczną i praktyczną ochronę przed upadkiem z wysokości. Do wyboru jest szeroki wachlarz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Podpowiemy, co wybrać i jak dopasować odpowiednie zabezpieczenie do charakteru pracy.

Przepisy wewnątrzzakładowe a ochrona pracowników pracujących na wysokości

Oprócz stosowania środków ochrony indywidualnej lub środków ochrony zbiorowej, aby zmniejszyć ryzyko wynikające z pracy na wysokości, zakłady mogą wprowadzać własne, wewnętrzne przepisy i regulacje. Ich wdrożenie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanej pracy. Pierwsze w kolejności jest konieczność odbycia przez każdego pracownika obowiązkowego szkolenia BHP. Podczas takiego szkolenia pracownik dowie się o sytuacjach niebezpiecznych oraz o tym, jak ich unikać. W dalszej kolejności pracownik może również przejść szkolenie stanowiskowe. Taki instruktaż pozwoli poznać dokładną specyfikę pracy na danym stanowisku, sytuacje ryzykowne oraz prawidłowe zachowania w takich sytuacjach. Mówi się, że to tylko teoria a najlepiej uczyć się w praktyce. Jednak wypadki w pracy są czymś, czego nie chcemy uczyć się na błędach, dlatego tak ważna jest wiedza teoretyczna i dobre przygotowanie. Oprócz wymienionych już szkoleń i instruktaży możemy także zapewnić pracownikom opiekę i nadzór przełożonego, kierownika lub brygadzisty. Statystyki pokazują, że również ma to duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa w zakładzie pracy. Dodatkowo dla większego bezpieczeństwa, pracodawca powinien bezwzględnie pamiętać o regularnym kierowaniu swoich pracowników na okresowe badania lekarskie, wraz z tak zwanymi badaniami wysokościowymi. Badania takie pozwalają odkryć ewentualne problemy z błędnikiem czy równowagą oraz wyeliminować sytuacje ryzykowne. Dodatkowo absolutnie najważniejsze jest, aby wyposażając pracowników w sprzęt mający ochronić ich podczas pracy na wysokości, odpowiednio przeszkolić zatrudnioną kadrę z użytkowania takiego sprzętu.

Przepisy prawa o pracy na wysokości

W świetle polskiego prawa pracy, za pracę na wysokości uznaje się każdą pracę, która jest wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 metra nad poziomem podłogi lub ziemi. Definicję tę znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Pracy oraz Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo to samo rozporządzenie informuje o tym, że za pracę na wysokości nie uznaje się zadań i robót wykonywanych na powierzchniach osłoniętych ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi. Przy wykonywaniu przez pracownika każdej pracy na wysokości, niezbędne jest korzystanie ze środków ochrony indywidualnej lub zbiorowej. Dodatkowo z powodzeniem można stosować te środki łącznie, a nie tylko zamiennie.

Ochrona pracownika podczas pracy na wysokości

Pracowników pracujących na wysokości można, a nawet trzeba wyposażyć w odpowiedni sprzęt zabezpieczający przed upadkiem. W sklepach BHP, z zakresu środków ochrony zbiorowej, mamy do wyboru balustrady, poręcze lub też balustrady z krawężnikiem, ale także rusztowania, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Wybór odpowiedniego zależy od pracownika i charakteru jego pracy.

Oprócz tego do dyspozycji mamy również środki ochrony indywidualnej. Można je również znaleźć w każdym sklepie BHP. Wśród nich mamy do wyboru pasy bezpieczeństwa i szelki bezpieczeństwa, które mają za zadanie zapobieganie upadkom z wysokości lub możliwie największe zniwelowanie skutków takiego upadku. Ponadto pracowników można zaopatrzyć w amortyzatory spadania oraz urządzenia samoblokujące, które montowane są do linek bezpieczeństwa zakotwiczonych w stałych elementach konstrukcyjnych. Pozwalają na skuteczną ochronę przed skutkami upadku, przy jednoczesnym zachowaniu swobody ruchów i przemieszczania się.

Źródło: https://www.glovex.com.pl