Sprężarki to urządzenia, które w dzisiejszych czasach znajdują szerokie zastosowanie w produkcji i przemyśle. Używa się ich przede wszystkim do zasilania maszyn o napędzie pneumatycznym, które wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie istotna jest precyzja pracy. Jednak aby używana w zakładzie sprężarka mogła działać sprawnie jak najdłużej, powinna być regularnie serwisowana. Pytanie tylko jak często.

Dlaczego regularne serwisowanie jest tak ważne?

Przede wszystkim ze względu na koszty prowadzenia działalności. Jak doskonale wie każdy przedsiębiorca, w którego firmie wykorzystuje się kompresory powietrza, urządzenia takie są bardzo drogie – zwłaszcza modele o dużej mocy, które wykorzystywane są do zasilania wielu maszyn. Koszt naprawy zepsutego urządzenia albo zakupu nowego może stanowić bardzo duże obciążenie finansowe, szczególnie dla małych i średnich firm. Zachowanie jak najlepszego stanu technicznego sprężarki przekłada się więc bezpośrednio na zysk, jaki osiąga przedsiębiorstwo.

Regularne przeprowadzanie serwisu sprężarki pozwala również na wczesne zidentyfikowanie problemów z urządzeniem, które mogą się pojawić. Zaawansowane, nowoczesne kompresory powietrza, jak każde inne urządzenia zużywają się, a poszczególne ich części mogą w związku z tym ulegać awarii. Jednak doświadczenie pokazuje, że poważne awarie rzadko zdarzają się nagle, a większości z nich można uniknąć, jeżeli odpowiednio wcześnie zareaguje się na sygnały, świadczące o tym, że sprężarka nie działa prawidłowo.

Jak często należy przeprowadzać serwis sprężarki?

W kwestii tego, jak często powinno się przeprowadzać serwis, wszystko zależy od producenta i modelu sprężarki. W przypadku wielu zaawansowanych urządzeń jednym z warunków gwarancji może być przeprowadzanie obowiązkowego serwisu co określony czas (raz, dwa razy do roku). Jak już wcześniej wspomniano, koszt zakupu i utrzymania wykorzystywanych w przemyśle sprężarek jest na tyle duży, że nie można w tym przypadku oszczędzać, na przykład przez korzystanie z nieautoryzowanego, tańszego serwisu, co może skutkować utratą gwarancji.

Obowiązkowe serwisy to jednak zdecydowanie nie wszystko. Konieczne jest również przeprowadzanie regularnych przeglądów, które pozwalają na zdiagnozowanie pojawiających się na bieżąco problemów i przeprowadzanie koniecznych czynności związanych z obsługą kompresora (uzupełnienie oleju, wymiana filtrów i inne). To, z jaką częstotliwością należy przeprowadzać przegląd, zależy w dużej mierze od rodzaju używanej sprężarki i modułów, które się na nią składają. Nieco innych czynności serwisowych potrzebują sprężarki śrubowe, kompresory o innej konstrukcji, modele olejowe i bezolejowe. W przypadku większości modeli raz na miesiąc należy sprawdzać stan filtrów (zarówno oleju, jak i powietrza) i w razie potrzeby je wymieniać. Modele olejowe powinny mieć z podobną częstotliwością kontrolowany i uzupełniany jego poziom.

O czym jeszcze trzeba pamiętać, by kompresor działał jak najdłużej?

Oprócz dokładnych, comiesięcznych przeglądów sprężarki, dla utrzymania urządzenia w dobrym stanie konieczne są jeszcze codzienne przeglądy stanu technicznego. W przypadku nowszych modeli wszelkie problemy sygnalizowane będą na wyświetlaczu urządzenia, więc przegląd będzie ograniczał się do sprawdzenia, czy kompresor nie sygnalizuje awarii. Raz na kilka dni należy również sprawdzić drożność spustu kondensatu i jego poziom w zbiorniku. Nie można również zapominać o odpowiednim utrzymaniu pomieszczenia, w którym znajduje się sprężarka. Przede wszystkim nie powinny znajdować się w nim przedmioty utrudniające dostęp do urządzenia, dzięki czemu czynności serwisowe przebiegają szybciej i wymagają mniej pracy.

Jak widać na powyższych przykładach, odpowiednie dbanie o używany w firmie kompresor powietrza pozwala na zachowanie go w dobrym stanie na jak najdłużej i zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności. Warunkiem jest przestrzeganie zaleceń producenta, a także przeprowadzanie regularnych kontroli, których częstotliwość dostosowana być powinna do modelu i rodzaju urządzenia.