Wiele osób zastanawia się, czy montaż instalacji fotowoltaicznej opłaca się każdej osobie. Zdaniem ekspertów tego typu inwestycja jest rentowna dla osób, które zużywają prąd. Mogą być to osoby fizyczne, które według ustawy z 2015 roku i systemu upustów mają szansę relatywnie zmniejszyć rachunki za zużycie prądu elektrycznego, praktycznie do 10–20 zł miesięcznie przy odpowiednio dobranej mocy paneli PV.

Moc fotowoltaiki metodą na obniżenie wysokości rachunków za prąd elektryczny

Eksperci uważają, że optymalnie dobrana moc fotowoltaiki, zarówno w przypadku właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych, jak i firm, pozwala na uniezależnienie się od sieci energetycznej oraz przetrwanie w obliczu nieustannych podwyżek cen energii. Dzięki instalacji fotowoltaicznej rachunki za prąd są dużo niższe. Warto również pamiętać, że na panele fotowoltaiczne zniesiono obecnie cło, dlatego też systemy te są o wiele tańsze niż było to jeszcze kilka lat temu.

Montaż instalacji fotowoltaicznej nie jest skomplikowaną operacją. Trwa ona zazwyczaj 1 do 2 dni, zaś formalności związane z przyłączeniem do sieci energetycznej leżą po stronie firmy. Zakład Elekektroenergetyczny ma obowiązek przyłączenia prawidłowo zgłoszonej mikroinstalacji do sieci w ciągu 31 dni od chwili zgłoszenia. Cała instalacja, która liczona jest od momentu montażu paneli do przyłączenia do sieci, trwa około 31 dni. Głównym celem montażu paneli PV jest wyraźne obniżenie rachunków za prąd i zabezpieczenie interesów klienta przed nieustannymi podwyżkami cen energii. Wiadomo, że od 2015 roku każdy właściciel domu jedno- i wielorodzinnego oraz przedsiębiorstwa jest narażony na borykanie się z rosnącymi cenami za zużycie prądu elektrycznego. Sytuacja ta nie napawa optymizmem, ponieważ do tej pory nic nie uległo zmianie i niebawem czekają nas kolejne podwyżki cen energii.

Fotowoltaika – ratunek dla zdegradowanego środowiska naturalnego

Warto dodać, że posiadanie fotowoltaiki wiąże się również z ogromnymi korzyściami ekologicznymi. Każda osoba, która stanowi część złożonego systemu elektroenergetycznego, decydując się na panele PV, może dołożyć swoją cegiełkę do tego, aby przestać degradować środowisko naturalne i wprowadzać do niego zieloną energię. W przeciwieństwie do konwencjonalnych źródeł energetycznych nie ma tutaj możliwości zatruwania ekosystemu przez generowanie smogu czy innych odpadów powstających w trakcie spalania. Ponadto rozwiązanie w postaci fotowoltaiki jest o tyle bezpieczne, że nie grozi żadnymi awariami czy też poważnymi uszkodzeniami związanymi z wadliwością tego systemu lub też zagrożeniem powstawania przepięć, pożarów czy wybuchów gazu.

Inwestycja w fotowoltaikę jako rozwiązanie na lata

Inwestycja w fotowoltaikę to długoterminowe korzyści płynące z własnej energii elektrycznej w perspektywie 20 do 30 lat. Tego typu inwestycja pozwala na zaoszczędzenie bardzo dużej ilości środków finansowych, które można przeznaczyć na zupełnie inne cele. W przypadku właścicieli domów może być to finansowanie edukacji swoich dzieci, zakup nowego samochodu czy wyremontowanie nieużywanych do tej pory pomieszczeń. Dla przedsiębiorstw i firm zaoszczędzone pieniądze, które musiałyby być przekazane na rachunek bankowy lokalnego dostawcy energii elektrycznej, mogą zasilić budżet firmowy i zostać rozdysponowane na bieżące potrzeby. Oszczędności te mogą również być zainwestowane w rozbudowę działalności i otworzenie się na nowe rynki zbytu. Obecnie coraz więcej zarówno osób prywatnych, jak i właścicieli przedsiębiorstw decyduje się na posiadanie własnej elektrowni. Jest to sposób na zasilanie wszystkich sprzętów AGD i RTV oraz oświetlenie budynków bez względu na przerwy w dostawie prądu czy długotrwałe awarie energetyczne, które zdarzają się coraz częściej i trwają czasem wiele godzin.

Rozwiązanie, jakim jest fotowoltaika, jest korzystne dla każdego, kto decyduje się na budowę i montaż systemu solarnego. Tego typu inwestycja nie jest dedykowana wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie pokrycie dachu, ponieważ może być zainstalowana przy gruncie. Oba te rozwiązania w zasadzie nie różnią się niczym szczególnym, a ich moc nie jest uzależniona od miejsca montażu.

Źródło: House Solutions – fotowoltaika, pompy ciepła, klimatyzacje