Azot jako pierwiastek chemiczny posiada szereg zastosowań w przemyśle farmaceutycznym. Dzięki niemu można uzyskiwać technologicznie niskie temperatury rzędu -196°C, co może służyć wielu procesom koniecznym w produkcji leków.

Zastosowanie azotu

Azot w przemyśle farmaceutycznym wykorzystywany jest przede wszystkim w celach, tj.:

  • krioprezerwacja – w medycynie dzięki zastosowaniu azotu możliwe są długoterminowe konserwacje materiałów biologicznych takich jak: krew, składniki krwi, próbki tkanek, płyny ustrojowe, komórki macierzyste czy inne komórki,
  • wtłaczanie gazem azotowym – stanowi propelent dla np. dozowników z aerozolem pod ciśnieniem, jest też źródłem ciśnienia w urządzeniach medycznych napędzanych gazem
  • warstwa osłonowa – zapewnia sterylność produktów czy półfabrykatów, które mają być przechowywane w takich warunkach i przez to umożliwia ich swobodne przemieszczanie w różnych warunkach atmosferycznych.
  • ciśnieniowe usuwanie tlenu – ważnym aspektem azotu jest też funkcjonalność pozwalająca usuwać tlen, który może wpływać na trwałość i starzenie się poszczególnych produktów poprzez proces utleniania.
  • szybkie schładzanie – bardzo funkcjonalną w wielu dziedzinach zaletą jest również zdolność do szybkiego schładzania elementów jak miejscowe znieczulenie w zabiegach medycznych czy leczenie komorą kriogeniczną w zabiegu krioterapii.

Generator azotu – budowa i możliwości

Zastosowanie generatora azotu powinno stanowić alternatywę dla pozyskiwania dostarczanych butli ciśnieniowych, cystern czy tych przesyłanych drogą rurociągową.

Budowę takiego generatora można podzielić na poszczególne elementy:

  • Kompresor (sprężarka powietrza olejowa lub bezolejowa) – umożliwia pobranie powietrza z otoczenia i spręża je/uzdatnia do dalszego procesu wydobycia z powietrza azotu.
  • Uzdatniacz powietrza (filtry, osuszacz, separator), który następnie tak oczyszczone powietrze przekazuje pod 7-barowym ciśnieniem do sita, w celu dalszej separacji azotu,
  • Separator azotu – poprzez wykorzystanie sit do separacji membranowej, do separacji adsorpcyjnej czy separacji kriogenicznej. Azot jako cząsteczka występująca w powietrzu stanowi największy co do wielkości jej składnik, a zatem uzyskanie czystego azotu odbędzie się poprzez filtrację cząsteczek mniejszych wydobywając z nich cząsteczki większe – azot.

Obsługa i użytkowanie generatora azotu

Specyfika urządzenia dostosowuje się zarówno do pracy na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach technicznych w zależności od potrzeby jego użytkowania. Odpowiednia temperatura, w której obiekt mógłby pracować waha się pomiędzy 5-50°C, a same urządzenia mogą być dostosowane do pracy nieprzerwanej przy jednoczesnej energooszczędności funkcjonowania tych urządzeń. Obecne technologie zapewniają użytkowość produktów z gwarancją korzystania nawet do 10 lat i zwrotach kosztów zakupu generatora obliczanych  przy średnim korzystaniu na 2 lata od zakupu.

Przy zakupie i podjęciu decyzji o zaopatrzeniu się w generator azotu, warto zwrócić uwagę, czy urządzenie to będzie wymagało pomieszczenia przewiewnego, jak w przypadku generatora z napędem olejowym, oraz czy generator nie będzie emitował nadmiernego hałasu.

Inspirowane: Bogepolska.pl – sprężarki śrubowe