Leczenie kanałowe to podstawowa metoda leczenia działu stomatologii, jakim jest endodoncja. Zajmuje się ona diagnostyką oraz leczeniem chorób miazgi i zębiny zębów, oraz tkanek około wierzchołkowych. Kanałowe leczenie zębów konieczne jest po zdiagnozowaniu bardzo głębokich ubytków, złamań i zwichnięć zębów oraz w przypadku martwicy miazgi.

Budowa zęba

Każdy ząb pod względem anatomicznym składa się z korony, szyjki oraz korzenia. Biorąc pod uwagę budowę histologiczną (tkankową), wyróżnia się kolejne tkanki budujące ząb:

– szkliwo – pokrywa całą koronę zęba i jest jednocześnie najtwardszą tkanką w ludzkim ciele,
– zębina – znajduje się pod szkliwem i jest główną częścią zęba,
– miazga – wypełnia komorę zęba oraz kanał korzenia, znajdują się w niej nerwy i naczynia krwionośne,
– cement – pokrywa korzeń zęba.

Kiedy ząb kwalifikowany jest do leczenia kanałowego?

Leczenie kanałowe jest konieczne, kiedy dojdzie do stanu zapalnego miazgi zęba, który spowodowany jest infekcją bakteryjną. Stan zapalny powstaje na skutek infekowania przez bakterie (rozwijające się w próchnicy) głębokich tkanek zęba. Prowadzi to często do obumarcia miazgi zęba. Zapalenie miazgi może też być spowodowane urazem zęba oraz nieświadomym odsłonięciem miazgi przez stomatologa, który leczy ubytki próchnicowe. Często dochodzi do powtórnych zakażeń miazgi w zębach leczonych kanałowo w nieodpowiedni sposób. Rzadkie przypadki zapalenia miazgi zęba mogą powstawać również w przebiegu chorób zakaźnych tj. grypa, dur brzuszny, płonica.

Na czym polega i jakie są etapy leczenia kanałowego?

Zdiagnozowanie stanu zapalnego w miazdze zęba wymaga przeprowadzenia odpowiedniego leczenia. Pierwszym etapem leczenia kanałowego jest otwarcie komory zęba oraz usunięcie miazgi (martwej lub żywej). Zabieg ten przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Endodonta dokonuje pomiaru kanałów zęba przy pomocy badania rentgenowskiego lub urządzeń do pomiaru kanałów zębowych (endometrów). W kolejnym kroku usuwana jest całkowicie miazga z kanału korzenia. Eliminowane są wtedy bakterie wywołujące stan zapalny i toksyny bakteryjne z kanału oraz kanalików zębinowych. Aby do odsłoniętego w procesie usuwania miazgi zęba, nie dostały się bakterie pochodzące ze śliny, a także środki chemiczne, które użyte były w celu oczyszczenia kanałów, leczony ząb osłania się tzw. koferdamem. Jest to izolująca specjalna guma zakładana przed stomatologa na leczony ząb. Po oczyszczeniu i usunięciu miazgi dokonuje się osuszenia kanałów korzeniowych. W etapie tym usuwa się wszystkie pozostałości miazgi, które nie zostały usunięte przy pomocy urządzeń mechanicznych. W środkach płuczących najczęściej stosuje się wodę utlenioną 3%, podchloryn sodu, kwas cytrynowy, sól fizjologiczną, kwas wersenowy, alkohol oraz chlorheksydynę.

Następnie przeprowadza się zamknięcie światła kanałów, czyli wypełnianie kanałów zębowych. Stosuje się w tym celu gutaperkę (elastyczny, termoplastyczny polimer pochodzenia naturalnego, pozyskiwany podobnie jak kauczuk naturalny). Ciepłą gutaperkę wlewa się do kanału, co pozwala na dokładne wypełnienie wszystkich, nawet najmniejszych rozgałęzień kanałów zębowych. Ostatnim etapem leczenia kanałowego jest odbudowa korony, czyli wypełnienie zęba materiałami światłoutwardzalnymi, kompozytowymi lub ormocerowymi. Zapewnia to zamknięcia korzenia oraz odbudowę korony zęba, a także zapobiega przedostawaniu się bakterii i powtórnemu powstawaniu stanu zapalnego.

Przeciwskazania

Przeciwskazaniem do leczenia kanałowego są choroby układu sercowo-naczyniowego oraz choroby nerek, stawów i zaburzenia endokrynologiczne.

 

Inspirowane: stomatologia-dentica.pl – usuwanie korzenia zęba Piaseczno