Namioty całoroczne zyskały sobie zwolenników dzięki swoim licznym przewagom nad kosztochłonnymi i wymagającymi legalizacji prawnej budynkami tradycyjnymi. Obecnie są one także bardzo chętnie wykorzystywane przez rolników i innych przedsiębiorców rolnych. Stan ten nie budzi zdziwienia, gdyż łatwość wznoszenia i demontażu konstrukcji namiotu całorocznego sprzyja stosowaniu go w hodowli roślin i zwierząt, a także przemieszczaniu go i wykorzystywaniu tam, gdzie w danej porze roku jest najbardziej potrzebny. Namioty całoroczne mają w rolnictwie wielką przyszłość, dlatego warto w nie inwestować. Koszt zakupu szybko się zwraca, a mobilny namiot całoroczny może służyć przez długie lata. Jakie mogą być przykłady jego zastosowania?

Namioty całoroczne w gospodarstwie rolnym – do czego są one wykorzystywane

Namioty całoroczne używane są w gospodarstwach rolnych na wiele sposobów. Rolnicy wykorzystują je z powodzeniem między innymi w następujących dziedzinach aktywności produkcyjnej i usługowej:

  • jako obiekty hodowlane, zarówno w hodowli roślin, jak i zwierząt
  • jako magazyny i garaże na maszyny rolnicze, samochody i inne urządzenia przydatne w hodowli, produkcji lub usługach rolniczych
  • jako magazyny na płody rolne, które wymagają składowania lub ich okresowe składowanie może przynosić dodatkowe korzyści finansowe
  • jako składy nawozów i pasz, które stosowane są regularnie lub okresowo w produkcji lub hodowli roślin oraz zwierząt
  • jako magazyny na materiały budowlane, zwłaszcza w okresie modernizacji lub inwestycji infrastrukturalnych

W każdym z tych zastosowań rolnicy doceniają mobilność namiotów całorocznych gwarantujących wysoką jakość przestrzeni zamkniętej. Łączy on przecież zalety stabilnego budynku tradycyjnego i lekkiego, przenośnego namiotu tymczasowego. W produkcji i usługach rolniczych suma tych zalet ma niebagatelne znaczenie i sprzyja wszechstronnemu rozwojowi gospodarstw rolnych.

Namiot całoroczny a chów zwierząt

Obecnie namioty całoroczne przeznaczane są jako przestrzenie hodowli zwierząt gospodarskich. Rolnicy hodują w nich między innymi bydło, trzodę chlewną, drób i owce. W namiotach hoduje się również drób gospodarski, kury, gęsi i indyki. Każda z tych grup zwierząt świetnie adaptuje się w przestrzeniach tego typu, a ich okresowe hodowle sprzyjają utrzymaniu higieny namiotu. Hodowcy drobiu działają bowiem w systemie cyklicznych rzutów hodowlanych i po oddaniu jednej partii chowu, przed następną jego partią, namiot może zostać poddany gruntownej dezynfekcji, a także może być użyty do innych celów. System takiej cyrkulacji przeznaczenia namiotu całorocznego optymalizuje jego wykorzystanie.

Optymalne warunki hodowlane i ich łatwa kontrola w namiocie całorocznym 

Użytkownicy namiotów całorocznych podkreślają, że bardzo łatwo kontrolować w nich parametry hodowlane, takie jak temperatura i wilgotność powietrza, a to bardzo ważne czynniki powodzenia chowu zwierząt. Namioty całoroczne gwarantują też całkowitą odporność na śnieg, deszcz, grad i szron. Dzięki temu hodowla jest całkowicie bezpieczna, a przy tym tańsza niż w przypadku ogrzewania budynków tradycyjnych. Lepsze zarządzanie temperaturą wynika w tym przypadku z cyrkulacji powietrza wewnątrz namiotu.

Namiot spełnia indywidualne potrzeby każdego rolnika

Namioty całoroczne są ergonomiczne w wielu wymiarach ich zastosowania w sektorze rolnictwa, od tańszych kosztów inwestycyjnych niż w przypadku budynku tradycyjnego aż do ich maksymalnej mobilności pozwalającej na użytkowanie zgodnie z aktualnymi, zmieniającymi się przecież, potrzebami w gospodarstwie. Rolnicy doceniają paletę tych możliwości.

Źródło: Dascompany.com – Pawilony Ogrodowe