Podczas wykonywania elewacji budynku równie ważnym czynnikiem, co dobrej jakości materiały, jest prawidłowe wykonanie prac wykończeniowych. O tym, czy efekt pracy ekipy odpowiedzialnej za przygotowanie tynków będzie trwały i zadowalający, a sami robotnicy nie popełnili żadnych błędów wykonawczych, możemy się przekonać nawet po kilku tygodniach od zakończenia prac. Jakie błędy są najczęściej popełniane podczas przygotowywania elewacji domu i kiedy warto skorzystać z porady rzeczoznawcy budowlanego?

Błędne przygotowanie podłoża – odbarwienia elewacji

Nieprawidłowe przygotowanie podłoża mogące w przyszłości skutkować odbarwieniami i łuszczeniem elewacji budynku jest jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas prac tynkarskich. Wielu wykonawców odpowiedzialnych za tynki bardzo często zapomina o oczyszczeniu i osuszeniu gruntu lub w ogóle pomija ten krok, nakładając zaprawę na niestabilne, mokre i zanieczyszczone podłoże. Tymczasem przed przystąpieniem do prac tynkarskich powinniśmy nie tylko dokładnie oczyścić zakurzone powierzchnie, ale i pozbyć się zgrubień, które mogłyby osłabić przyczepność zaprawy tynkarskiej. Jeżeli jednak wykonawca robót nie zabezpieczy właściwie podłoża albo nie zadba o prawidłowy dobór materiałów tynkarskich, w przyszłości musimy liczyć się z możliwością odspajania tynku od podłoża lub pęknięciami i wykwitami na powierzchni elewacji.

W takich przypadkach, jeżeli mamy realne podstawy, aby stwierdzić, że podczas prac wykończeniowych popełniono błędy, które skutkują mechanicznymi uszkodzeniami elewacji, możemy poprosić o pomoc rzeczoznawcę budowlanego, który oceni jakość wykonanych robót i wyda rzetelną ekspertyzę budowlaną. Zazwyczaj wszelkiego rodzaju złuszczenia tynku, pęknięcia i odspojenia masy tynkarskiej są rezultatem nieprzygotowania gruntu pod zaprawę. W takich przypadkach może być konieczne usunięcie ubytków powstałych na elewacji oraz zastąpienie ich nowym tynkiem. W przypadku widocznych wykwitów lub przebarwień, które mogą pojawić się jako następstwo błędu wykonawcy w zacieraniu tynku na nierównym podłożu lub nakładaniu go na zbyt wilgotny podkład, rzeczoznawca budowlany może zdecydować o ponownym pomalowaniu elewacji.

Błędy wykonawstwa – nieszczelność powłoki farby elewacyjnej

Nieprecyzyjne przygotowanie masy tynkarskiej polegające na nieodpowiednim dobraniu proporcji materiału lub ich niedostatecznym wymieszaniu może skutkować zmianą struktury zaprawy oraz utratą spójności warstwy tynku. Wszystkie zaobserwowane podczas eksploatacji budynku pęknięcia, ubytki i mikrouszkodzenia nie tylko obniżają estetykę naszego domu, ale także wpływają na właściwości ochronne zaprawy tynkarskiej. W przypadku ich pojawienia się warto reagować od razu, ponieważ wszelkiego rodzaju ubytki z czasem będą się pogłębiać i w konsekwencji mogą okazać się niemożliwe do łatwego wyeliminowania. W takim przypadku rzeczoznawca budowlany, po dokonaniu oględzin uszkodzonej elewacji, powinien sporządzić ekspertyzę budowlaną określająca konkretne działania naprawcze. Jeżeli na fasadzie budynku zauważono niewielkie uszkodzenia lub ścieranie się elewacji, rzeczoznawca budowlany może wskazać na jej ponowne pomalowanie lub usunięcie mikrouszkodzeń. W skrajnych przypadkach, kiedy uszkodzenia są liczne i znaczne, wykonawca może być zmuszony do całkowitego zmycia elewacji, ponownego zagruntowania ściany oraz wymalowania jej farbą fasadową. Jeżeli w trakcie oględzin rewizyjnych rzeczoznawca budowlany uzna, że popełniono błędy podczas nakładania masy tynkarskiej i jej zacierania, które skutkują uszkodzeniami elewacji lub wapiennymi wykwitami na jej powierzchni, ma on prawo zdecydować o usunięciu naruszonej warstwy elewacji oraz ponownym zagruntowaniu ścian budynku. Taki sam skutek może przynieść nakładanie masy tynkarskiej w niesprzyjających warunkach atmosferycznych oraz niestaranne wykończenie elewacji na styku z innymi elementami budynku.

Źródło: Mpexpertbud – ekspertyzy budowlane