Dietetyka jest istotną dziedziną w życiu każdego człowieka. Szczególnie istotna jest w sporcie, gdzie poddani ekstremalnym obciążeniom treningowym profesjonalni zawodnicy muszą zadbać o swój organizm i zapewnić mu odpowiednie warunki do regeneracji. Dietetyka sportowa jest dziedziną nieustannie się rozwijającą, która w ostatnich latach zyskuje coraz większa popularność.

Dietetyka sportowa

Nie od dziś wszyscy najlepsi sportowcy współpracują z wykwalifikowanymi dietetykami, którzy starannie dbają o odpowiedni dobór posiłków oraz witamin dla swoich podopiecznych. Organizm zawodowego sportowca jest narażony na o wiele większe obciążenie fizyczne niż organizm każdego innego człowieka. Długotrwałe, wycieńczające organizm sesje treningowe, których w wielu przypadkach jest kilka w ciągu dnia, mogą zakłócić równowagę organizmu, co prowadzić może bezpośrednio do przemęczenia i licznych zaburzeń zdrowotnych. Ze względu na ogromne zapotrzebowanie energetyczno-odżywcze niezbędne jest zadbanie o proces odnowy powysiłkowej ludzkiego organizmu. Głównym celem tego działania jest uzupełnianie wszystkich niezbędnych środków energetycznych, materiałów budulcowych i mikroskładników, których deficyt zostaje wytworzony poprzez wysoką aktywność fizyczną.

Stosowanie maksymalnych obciążeń organizmu przy braku właściwych metod odnowy może skutkować pogorszeniem kondycji zarówno fizycznej, jak i psychicznej sportowca, a nawet – w ekstremalnych przypadkach – może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych. W celu przeciwdziałania nadmiernej eksploatacji organizmu i umożliwienia jego szybkiej regeneracji zarówno sportowcy, jak i ich trenerzy, powinni zadbać o odpowiednie zasady żywienia. To jedna z najistotniejszych spraw w całym cyklu szkolenia sportowego. Na najwyższym szczeblu sportowym (niezależnie od dyscypliny) prowadzenie odpowiedniej diety jest absolutnie konieczne i może zaważyć o końcowym sukcesie.

Głównym założeniem dietetyki sportowej jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkich potrzeb energetycznych oraz budulcowych organizmu. Odpowiednio dobrana dieta sprzyja rozwijaniu zdolności wysiłkowych sportowca, przy jednoczesnym zabezpieczeniu jego organizmu przed skutkami przetrenowania. Kluczową, i jednocześnie niezwykle trudną sprawą w dietetyce sportowej, jest uzyskanie zrównoważonego bilansu energetycznego pomiędzy energią wydalaną z organizmu a energią przyjmowaną z pokarmów. Często dzienne zapotrzebowanie energetyczne zawodowych sportowców wynosi kilka tysięcy kalorii i potrafi być kilkukrotnie większe niż u osoby nietrenującej, przez co sportowcy muszą wspomagać się specjalnymi odżywkami i suplementami, które szybko się wchłaniają oraz zapewniają wysokie skoncentrowanie energii i składników pokarmowych. Istotnym jest również dobranie takiego składu jakościowej diety, by był on powiązany z metabolizmem charakterystycznym dla konkretnego typu obciążeń związanych z konkretną dyscypliną.

Dietetyka sportowa ma na celu nie tylko poprawę zdolności sportowca, ale również (a być może przede wszystkim) dopilnowanie wszelkich norm zdrowego żywienia, o których sportowcy często zapominają. Oddziaływać na stan zdrowia sportowca mogą takie czynniki, jak sposób przygotowywanie posiłków, rodzaj spożywanych makroskładników czy proporcje w podaży poszczególnych składników pokarmowych.

Inspirowane: wsr.edu.pl – fizjoterapia