Przedsiębiorcy działający w obszarze transportu doskonale zdają sobie sprawę, jak ważne jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania pozwalającego na kompleksową obsługę i automatyzację procesów zachodzących w firmie. Jeszcze do niedawna tradycyjne oprogramowania instalowane były na firmowych komputerach i urządzeniach. Jednak coraz częściej przedsiębiorcy korzystają z oprogramowań dostępnych w chmurze.

Oprogramowanie na własnym komputerze

Oprogramowania wspierające firmy transportowe instalowane na firmowym komputerze są obecnie mniej powszechnym rozwiązaniem, niż jeszcze kilka lat temu. Firmy decydujące się na takie rozwiązanie muszą być zaopatrzone przede wszystkim w odpowiedni, dobrej jakości sprzęt komputerowy, który pozwoli na sprawne działanie dość obszernego oprogramowania. Producent zaopatrujący firmę w oprogramowanie, nie ma do niego bezpośredniego dostępu, z tego względu nie może odpowiednio szybko zareagować na ewentualne problemy techniczne.

Dodatkowo systemy instalowane we własnym zakresie na komputerach wymagają przeprowadzania co jakiś czas aktualizacji, które niejednokrotnie wiążą się z dodatkowymi kosztami. Z tego względu z tego rodzaju rozwiązań korzystają często duże przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku, mogące pozwolić sobie na wydajny sprzęt oraz dość kosztowne inwestycje w innowacyjną infrastrukturę informatyczną.

Oprogramowanie instalowane we własnym zakresie na komputerze jest praktykowane przez firmy transportowe, których polityka wewnętrzna uniemożliwia przechowywania wszelkich danych dotyczących m.in. położenia pojazdów, na dyskach i serwerach zewnętrznych, ze względów bezpieczeństwa.

Takie rozwiązanie pozwala na korzystanie z oprogramowania jedynie na komputerze zazwyczaj w miejscu pracy, ponieważ odłączenie go od sieci firmowej powoduje utratę ciągłości obiegu danych. Co więcej, ze stacjonarnej wersji SPEDTRANS 8 nie można wtedy korzystać na urządzeniach mobilnych – czyli de facto z każdego miejsca na świecie. To zasadniczo ogranicza możliwości rozwoju firmy i elastycznego reagowania na potrzeby rynku.

Oprogramowanie w chmurze

Oprogramowanie w chmurze (z ang. Cloud Computing) pozwala na przetwarzanie oraz udostępnianie wszelkich danych na zewnętrznych serwerach za pomocą urządzeń posiadających dostęp do Internetu. W ten sposób firmy transportowe mogą znacznie zredukować koszty inwestycji w infrastrukturę informatyczną, a więc koszty zakupu i bieżącej konserwacji urządzeń czy też aktualizacji stosowanych oprogramowań. Jedynym kosztem jaki ponosimy w tym przypadku jest opłata za korzystanie z oprogramowania, a więc cena zakupu licencji bądź okresowego abonamentu.

Oprogramowanie w chmurze daje niezwykle łatwy dostęp do danych oraz możliwość zarządzania poszczególnymi działami firmy w nieograniczony sposób. Wystarczy bowiem dostęp do Internetu, by móc korzystać z systemu za pomocą dowolnego urządzenia.Oprogramowanie w chmurze pozwala na korzystanie ze wszystkich funkcji w dowolnym miejscu i czasie. Zapewnia to także sprawniejsze działanie usług, automatyczne aktualizacje oprogramowania oraz nie wymaga ingerencji w inne systemy operacyjne firmy. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż korzystanie z oprogramowania w chmurze odbywa się w czasie rzeczywistym, co zapewnia stałą i bieżącą wymianę informacji między poszczególnymi działami firmy oraz samoczynną aktualizację wszelkich wprowadzonych danych i zmian w poszczególnych modułach systemu.

Korzystając z oprogramowania w chmurze ograniczamy także ryzyko narażenia się na problemy techniczne, które mogą wstrzymać działanie systemu. Stosując takie rozwiązanie posiadamy możliwość bieżącego monitorowania pojawiających się problemów, dzięki czemu możemy błyskawicznie uzyskać skuteczną pomoc techniczną. Wszelkie potencjalne awarie systemu usuwane są natychmiast, bez naszej ingerencji.

Czynnikiem jaki najczęściej powstrzymuje użytkowników przed wdrożeniem oprogramowania w chmurze jest obawa o bezpieczeństwo danych udostępnianych na serwerach zewnętrznych. Należy jednak zauważyć, iż dostawcy usług działający w obszarze oprogramowań w chmurze oferują odpowiednie pakiety bezpieczeństwa. Zapewniają one m. in. kodowanie danych SSL, stosowane w serwerach zewnętrznych. Wdrożenie takiego protokołu we własnym zakresie, a więc wdrożenie go na firmowym urządzeniu w celu ochrony danych, wiąże się z kolei z odpowiednimi kosztami.

Na rynku dostępne są programy, które oferują możliwość obsługi firmy transportowej na firmowym komputerze, jak i w chmurze. Jednym z nich i zarazem jedynym umożliwiającym obsługę zarówno w chmurze, jak i w formie stacjonarnej jest SPEDTRANS 8. Co więcej, oprogramowanie to pozwala na zmianę sposobu użytkowania w trakcie działania firmy bez niebezpieczeństwa utraty danych gwarantując jednocześnie zachowanie ciągłości pracy. Inne rozwiązania „pudełkowe” powodują konieczność wprowadzania danych od nowa. Co więcej, Spedtrans można stale rozwijać, modyfikować i dostosowywać do własnych potrzeb, czego nie zapewniają inne rozwiązania dostępne na rynku.

Zapraszamy po więcej informacji na stronę: listprzewozowy.com.pl