Kredyt hipoteczny jest to rodzaj kredytu, który przyznawany jest przez instytucję bankową w konkretnym celu, czyli na zakup lub remont danej nieruchomości. Kredyt hipoteczny uzyskasz w kwocie, stanowiącej równowartość nieruchomości lub w kwocie niższej, jeżeli wymagany jest wkład własny. Aby otrzymać kredyt hipoteczny w banku konieczne będzie spełnienie warunków, wymaganych przez przyszłego wierzyciela.

Co należy zrobić, aby uzyskać kredyt hipoteczny w banku?

Aby uzyskać pozytywną decyzję kredytową w banku, ubiegając się o kredyt hipoteczny, przede wszystkim trzeba być dla banku wiarygodnym partnerem, czyli posiadać wkład własny do zakupu nieruchomości oraz wykazywać się zdolnością kredytową. Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem długoterminowym, dlatego musisz liczyć się z wnikliwą analizą Twojej zdolności spłaty zobowiązania, zanim bank zaufa Ci, przyznając kredyt. Zobowiązanie finansowe, zabezpieczone hipoteką powstanie przede wszystkim na podstawie Twojej, pozytywnej historii kredytowej oraz stałych, stabilnych dochodów ze stosunku pracy, które możesz udokumentować.

Jaka forma zatrudnienia, aby wniosek kredytowy rozpatrzono pozytywnie?

Osoba, ubiegająca się o kredyt hipoteczny będzie musiała udowodnić przed pożyczkodawcą swoją stabilną sytuację finansową, popartą potwierdzeniem stałych, regularnych dochodów, które umożliwią spłatę zobowiązania. Zastanawiasz się, jaką umowę powinieneś mieć u pracodawcy, aby Twoje szanse na kredyt hipoteczny były wysokie? Skontaktuj się z doradcą hipotecznym, który pomoże Ci rozwiać wątpliwości oraz doradzi, jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie kredytu. Osoby, zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony będą dla banku najbardziej wiarygodne. Jeśli posiadasz umowę na czas określony, najlepiej wstrzymaj się z wnioskiem kredytowym do chwili, w której zmieni się ona automatycznie w umową na czas nieokreślony.

Zatrudnieni w oparciu o umowy cywilnoprawne i prowadzący działalność gospodarczą

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, aby uzyskać kredyt hipoteczny będziesz musiał przedstawić wiele dokumentów, potwierdzających regularne wpływy finansowe w określonym czasie. Osoby, zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne (umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakty) będą dla banku najmniej wiarygodne. Niestabilną sytuację finansową lub formalną, związaną z pracą na podstawie umowy cywilnoprawnej najlepiej zmienić przed wizyta w banku. Warto rozważyć szczerą rozmowę z pracodawcą, aby zmiana warunków zatrudnienia na stosunek pracy pomogła w uzyskaniu kredytu na wymarzoną nieruchomość.